Πετσιώτη Σταυρούλα MSc:

Προϊσταμένη

Παπαρούνα Ολυμπία:

 Υπεύθυνη

Μακρύλακα Ελένη:

Νοσηλεύτρια

Καραγκιαούρη Ελένη:

Νοσηλεύτρια

Φασούλης Κωνσταντίνος:

Νοσηλευτής

Μπανάκου Αναστασία:

Νοσηλεύτρια

Παπαχρήστου Όλγα:

Νοσηλεύτρια

Καρανικολοπούλου Βάσω:

Νοσηλεύτρια

Σύλλα Κωνσταντίνα:

Νοσηλεύτρια

Ζαχάρη Αφροδίτη:

Νοσηλεύτρια

Κομπογιάννης Δημοσθένης:

Νοσηλευτής

Πανέτα Ελένη:

Νοσηλεύτρια

Αυγερινού Αλεξάνδρα:

Καθαρίστρια

Σπυριδωνίδου Αλεξάνδρα:

 Βοηθός Θαλάμου