1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg

Τα εξωτερικά ιατρεία της Α’ Πανεπιστημιακής Ουρολογικής Κλινικής είναι το σημείο υποδοχής των ασθενών μας.

Λειτουργούν σε καθημερινή βάση τις εργάσιμες ώρες και σε 24ωρη βάση κατά τις ημέρες γενικής εφημερίας.

Στα εξωτερικά ιατρεία παρέχονται υπηρεσίες γενικής ουρολογίας, υπερπλασίας προστάτη, λιθίασης ουροποιητικού, ουρολογικών καρκίνων, ακράτειας κλπ.

Ο αριθμός των ασθενών που εξυπηρετείται σε μηνιαία βάση είναι περίπου 1200-1300 άτομα σε τακτικά και 300 σε έκτακτα περιστατικά.

Στα εξωτερικά ιατρεία λειτουργεί Ενδοσκοπικό Τμήμα, στο οποίο γίνονται ενδοσκοπήσεις του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος (όπως π.χ.: ουρηθροσκοπήσεις, κυστεοσκοπήσεις ενδοκυστικές εγχύσεις κλπ) και Τμήμα Υπερήχων (όπως πχ: διακοιλιακά υπερηχογραφήματα του ουροποιητικού συστήματος, διορθικό υπερηχογράφημα προστάτου, εξετάσεις για διερεύνηση χρονίας προστατίτιδας, βιοψίες προστάτου κλπ.)

Υπάρχει επίσης δυνατότητα εκτέλεσης μικροεπεμβάσεων σε ώρες και ημέρες που η κίνηση των εξωτερικών ιατρείων το επιτρέπει (όπως π.χ.: περιτομές, πλαστικές χαλινού, βιοψίες βαλάνου ή πόσθης, ηλεκτροκαυτηρίαση HPV στην ουρήθρα κλπ.).

Επίσης γίνονται

  • Πλήρης Ουροδυναμικός Έλεγχος – Ιατρεία Ακράτειας, Ουρομετρίας
  • Έλεγχος Στυτικής Δυσλειτουργίας με εξετάσεις (όπως π.χ.: τα triplex πεϊκών αγγείων, προκλητή στύση κλπ.).
  • Ιατρείο Προσθετικής Ουρολογίας και όταν υπάρχει σχετικό θέμα οι ασθενείς μας καθοδηγούνται ανάλογα.
  • Ιατρείο Νεφρολιθίασης

Ενώ απ’όλα τα προηγούμενα προκύπτει ο

  • Προγραμματισμός Χειρουργείων Τακτικών Περιστατικών με βάση την Διαγνωστική και Δρομολόγηση από τα Εξωτερικά Ιατρεία.