davinci6.jpg davinci7.jpg davinci8.jpg

Η Ουρολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημιού Αθηνών ιδρύθηκε το 1960 με Βασιλικό Διάταγμα.

Το 1993, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 227/1993 ΦΕΚ 93Α' ορίσθηκε ως Α' Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική.Η Α' Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει έδρα το Λαϊκό Νοσοκομείο και εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στα επιστημονικά αντικείμενά της, δηλαδή τη Γενική Ουρολογία, την Ουρολογική Ογκολογία, τη Νευροουρολογία και την Ουροδυναμική, την Ανδρολογία, την Ουρολογία της Γυναίκας, την Ενδοουρολογία, την Λαπαροσκοπική Ουρολογία και τέλος τη Ρομποτική Ουρολογία που αναπτύσσονται στις διάφορες επιμέρους ομώνυμες Μονάδες και Εργαστήρια της Κλινικής.

Πρώτος Καθηγητής Ουρολογίας υπήρξε ο Ζαννής Καϊρης από το 1960 έως το 1962 και κατόπιν προϊστατο της Κλινικής ο Καθηγητής της Χειρουργικής Κωνσταντίνος Αλιβιζάτος από το 1962 έως το 1969.

Ακολούθησαν οι Καθηγητές κ.κ. Π. Φωκίτης και Ν. Μαυρίκιος έως το 1977, οπότε και ανέλαβε ο Καθηγητής κ. Κ. Δημόπουλος έως το 2001.

Από το 2001 έως το 2005 διευθυντής της Κλινικής ήταν ο Καθηγητής κ. Αριστείδης Γιαννόπουλος στη συνέχεια ανέλαβε ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Αναστάσιος Ζέρβας από 01.09.2005 έως 31.08.2008.

Από 01.09.2008 ανέλαβε τη Διεύθυνση ο Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Α. Κωνσταντινίδης.