Η Α’ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική παράγει σημαντικό ερευνητικό έργο σε κλινικό και πειραματικό επίπεδο.

Αυτό φαίνεται ποσοτικά και ποιοτικά από τον αριθμό των πρωτοτύπων Διδακτορικών Διατριβών και δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή Ιατρικά Περιοδικά από τους ερευνητές, υπό την επίβλεψη των μελών ΔΕΠ της κλινικής.

Για τον ίδιο σκοπό στην κλινική υλοποιούνται ερευνητικά πρωτόκολλα τα οποία επίσης αποτελούν θέματα πρωτοτύπων Διδακτορικών Διατριβών.

Ενδεικτικά για ποσοτική εκτίμηση αναφέρονται κάποιες συμμετοχές του Διευθυντή της Κλινικής καθ. Κώστα Α. Κωνσταντινίδη στην εκπόνηση Διατριβών καθώς και του καθ. Διον. Μητρόπουλου.

Διατριβές με συμμετοχή του καθηγητή Κώστα Α. Κωνσταντινίδη:

 • Μέλος της πενταµελούς επιτροπής για την κρίση των Διδακτορικών Διατριβών των υποψηφίων κκ. Ζώρζου Ιωάννη, Αλαμανή Χρήστου και Πεφτουλίδη Σάββα.
 • Μέλος της τριµελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την εκπόνηση της διατριβής των κκ. Λεβέντη Αγγέλου (ΑΠ 226/18.9.92), Φλωράτου Διαµαντή (ΑΠ 7180/23.5.95), Καπράλου Βασιλείου (ΑΠ 2554/22.11.96), Κυριάκου Γεωργίου (ΑΠ 3827/11.12.98), Ρήγα Αθανασίου (ΑΠ 2969/9.12.96), Αναστασίου Ιωάννη (ΑΠ 1024/26.6.98), Ρασντάν Αµέρ (ΑΠ 8376/21.07.97), Ρόκκα Κωνσταντίνου (ΑΠ 1162/11.10.99), Μπρουχούτα Νικολάου (ΑΠ 4969/13.2.02), Στανίτσα Ανδρέα (ΑΠ.8632/27.6.02), Πετρολέκα Ανδρέα (ΑΠ 3068/1.12.03), Κακούρη Πετρούλας (ΑΠ 9067/25.5.05) και Τυριτζή Σταύρου (ΑΠ 6296/8.3.06).
 • Μέλος της επταµελούς συµβουλευτικής επιτροπής για την κρίση της Διδακτορικής Διατριβής των υποψηφίων κκ. Αναστασίου Ιωάννη (Α.Π. 6907.117.4.02), Ραπίδη Αναστασίας-Χριστίνας; (ΑΠ 687/24.9.02), Στήνιου Ιακώβου (ΑΠ 689/24.9.02), Δουµάνη Γρηγορίου (ΑΠ 6114/27.2.03), Τασιόπουλου Φώτιου (ΑΠ 9880/24.6.03), Πάνου Χαραλάµπους (ΑΠ 1656/3010.03), Μανούσακα Θεοδώρου (Α.Π. 9003/25.5.05), Σιατέλη Αργύρη (ΑΠ 11025/12.7.05), Λναγνώστου Θεοδώρου (Απ. 1758/26.10.05) και Ρήγα Αθανασίου (ΑΠ 9812112706).

Διατριβές με συμμετοχή του Καθηγητή Διον. Μητρόπουλου:

Σ. Μπουζούκας (1998)
 • Αξιολόγηση της ευασθησίας της δοκιμασίας BARD-BTA στην διάγνωση του καρκινώματος της ουροδόχου κύστεως σε συνάρτηση με τον καρκινικό φαινότυπο
Δ. Πλαστήρας (1998)
 • Η μελέτη των πυρηνικών πρωτεϊνών στην αξιολόγηση της βιολογικής συμπεριφοράς και θεραπευτικής ανταπόκρισης του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως
Δ. Πέτσης (2000)
 • Μεταβολές της έκφρασης της συνθετάσης του μονοξειδίου του αζώτου μετά από ενδοκυστικές εγχύσεις BCG
Η. Μητσογιάννης (2001)
 • Κλινική αποτελεσματικότητα του συνδυασμού BCG και Mitomycin-C στη θεραπευτική αντιμετώπιση του επιφανειακού καρκινώματος της ουροδόχου κύστεως από μεταβατικό επιθήλιο
Α. Ρασντάν (2001)
 • Προγνωστικοί παράγοντες και εξέλιξη ασθενών με καρκίνο του προστάτη μετά από ριζική προστατεκτομή
Ε. Σεραφετινίδης (2003)
 • Προσδιορισμός των επιπέδων των IGF-I σε ασθενείς με νεφρικό καρκίνο και η μεταβολή τους μετά νεφρεκτομή
Σ. Παπαδουκάκης (2004)
 • Μελέτη του ρόλου των μαστοκυττάρων στην υπερπλασία του προστάτη αδένμα των επιμύων
Κ. Γιαννοπούλου (2006)
 • Επίδραση της αναστολής των αδρενεργικών υποδοχέων στην έκφραση του υποδοχέα του επιδερμιδικού αυξητικού παράγοντα στον προστάτη αδένα των επιμύων
Πέτρος Δούναβης (2007)
 • Δημιουργία περιβάλλοντος εικονικής πραγματικότητας γιά την προσομοίωση της ουρηθροκυστεοσκόπησης
Γ. Βαβέτσης (2009)
 • Μελέτη των διαταραχών του σπέρματος κάτω από συνθήκες έντονου stress
Ε. Πάτρης (2010)
 • Η επίδραση των α1-αναστολέων στην εκκριτική και ενζυματική δραστηριότητα των σπερματοδόχων κύστεων των επιμύων
Β. Μυγδάλης (2012)
 • Η συμμετοχή του platelet-activating factor (PAF) στην παθογένεια των όγκων του νεφρικού παρεγχύματος
Α. Μιχαλάκης (2012)
 • Μεταβολές του εξωκυτταρίου στρώματος της ουροδόχου κύστης σε ασθενείς με υποκυστικό κώλυμα
Ι. Γαλανάκης (2013)
 • Μοριακός φαινότυπος των καρκινωμάτων της ανώτερης αποχετευτικής μοίρας του ουροποιητικού συστήματος
Θ. Κουράνος (2013)
 • Ο ρόλος των μαστοκυττάρων στη παθοφυσιολογία της κιρσοκήλης