DaVinci1.jpg DaVinci2.jpg davinci3.jpg davinci4.jpg davinci5.jpg davinci6.jpg davinci7.jpg davinci8.jpg

Το ρομποτικό σύστημα da Vinci (Intuitive Surgical, Sunnyvale, CA, USA) είναι η πρώτη προηγμένη ρομποτική πλατφόρμα λαπαροσκοπικής υποβοήθησης. Έλαβε άδεια από τον FDA (Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων των ΗΠΑ) για χρήση σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις το 1997 και έως σήμερα αποτελεί το πιο εξελιγμένο και ουσιαστικά το μόνο εμπορικά διαθέσιμο ρομποτικό σύστημα.

Γιατί να κάνω ρομποτική ριζική προστατεκτομή (da Vinci);

Η ρομποτική ριζική προστατεκτομή διενεργείται πάνω από μια δεκαετία παγκοσμίως και τα πλεονεκτήματά της έχουν τεκμηριωθεί σε πληθώρα επιστημονικών δημοσιεύσεων, κάτι το οποίο αντικατοπτρίζεται και από την ευρεία υιοθέτησή της σαν χειρουργική τεχνική. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε ποσοστό άνω του 80% στις ΗΠΑ η ριζική προστατεκτομή εκτελείται ρομποτικά. Tα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ρομποτική πλατφόρμα da Vinci στη ρομποτική ριζική προστατεκτομή είναι:

 • Ακριβέστερη και λεπτομερέστερη παρασκευή των ανατομικών δομών με αποτέλεσμα ελαχιστοποίηση του τραυματισμού των παρακείμενων ιστών (αγγεία, νεύρα), προϋπόθεση απαραίτητη για την καλύτερη εγκράτεια και στυτική λειτουργία μετεγχειρητικώς.
 • Ελαχιστοποίηση απώλειας αίματος και μικρότερη πιθανότητα μετάγγισης
 • Ελαχιστοποίηση μετεγχειρητικού πόνου και μικρότερη χρήση αναλγητικών κατά την μετεγχειρητική περίοδο
 • Μικρότερος χρόνος νοσηλείας και ταχύτερη έξοδος από το νοσοκομείο (την επόμενη μέρα κατά κανόνα ο ασθενής πηγαίνει σπίτι)
 • Ταχύτερη ανάρρωση και επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες
 • Αποφυγή μεγάλων τομών και επομένως καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα
 • Λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές που σχετίζονται με το τραύμα π.χ.φλεγμονή, κήλη
 • Ελάττωση χειρουργικού stress και λιγότερη επιβάρυνση του καρδιαγγειακού και αναπνευστικού συστήματος

Ρομποτικό Σύστημα Da Vinci

Αποτελείται από δύο τμήματα:

Α) Την κονσόλα τηλεχειρισμού, όπου υπάρχουν τα χειριστήρια, τα ποδοστήρια ελέγχου και το σύστημα τρισδιάστατης εικόνας (ειδική οθόνη – διόπτρα).

kosnsola

Β) Το κυρίως σώμα με 3 ή 4 ρομποτικούς βραχίονες στους οποίους προσαρμόζονται ειδικά ρομποτικά εργαλεία.

vraxiones

Η ρομποτική κάμερα και τα εργαλεία εισάγονται στο ανθρώπινο σώμα μέσω ειδικών τροκάρ (οπές). Ο χειρουργός μέσω του ειδικού συστήματος οθόνης – διόπτρας, της ειδικής ρομποτικής κάμερας και με την χρήση των χειριστήριων και ποδοστήριων, μετακινεί τα ειδικά ρομποτικά εργαλεία εντός της σωματικής κοιλότητας, μέσω των ρομποτικών βραχιόνων, με εξαιρετικά ελεγχόμενη και ακρίβεια κίνηση.

Το σύστημα daVinci σε σύγκριση με την λαπαροσκοπική χειρουργική υπερέχει καθώς έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

 1. Πιο ακριβής και λεπτομερής  διενέργεια της επέμβασης – παρασκευής των ιστών λόγω χρήσης κάμερας με μεγέθυνση 10-15 φορές
 2. Τραυματισμός των ιστών σε μικρότερη έκταση
 3. Μικρότερο χειρουργικό stress
 4. Μικρότερη απώλεια αίματος- μικρότερη πιθανότητα μετάγγισης
 5. Μικρότερος μετεγχειρητικός πόνος, μικρότερη χρήση αναλγητικών
 6. Μικρότερος χρόνος νοσηλείας- ταχύτερη έξοδος από το νοσοκομείο
 7. Γρηγορότερη επάνοδο στην πρότερη φυσική δραστηριότητα
 8. Καλύτερο κοσμητικό αποτέλεσμα- μικρότερες ουλές
 9. Λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές που σχετίζονται με το τραύμα όπως διαπύηση , διάσπαση , μετεγχειρητική κήλη
 10. Μικρότερη επιβάρυνση του καρδιαγγειακού και αναπνευστικού , μικρότερη πιθανότητα μετεγχειρητικών αναπνευστικών λοιμώξεων

Ωστόσο υπάρχουν και πρόσθετα που έχουν να κάνουν με την ρομποτική τεχνολογία και τις δυσκολίες εκτέλεσης μιας ρομποτικής επεμβάσεως.

 1. Τρισδιάστατη απεικόνιση
 2. Εξάλειψη τρόμου χεριών
 3. Κίνηση των εργαλείων όπως ο καρπός του χειρουργού, μεγαλύτερή ελευθερία κινήσεων και εκτέλεση λεπτών  χειρισμών
 4. Καλύτερη εργονομία και μείωση της κόπωσης του χειρουργού, αφού αυτός εκτελεί την επέμβαση καθισμένος στην κονσόλα του συστήματος